Manja slova Veća slova RSS
>

Saopštenje: U Budvi održana završna konferencija povodom okončanja Projekta ”Prethodna obrada podataka za ekspresne pošiljke, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije”

Saopštenje: U Budvi  održana završna konferencija povodom okončanja Projekta ”Prethodna obrada podataka za ekspresne pošiljke, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije”
Datum objave: 09.07.2018 12:40 | Autor: MBŠ

Ispis Štampaj stranicu


U Budvi je 6. Jula 2018.god. održana  završna konferencija povodom okončanja Projekta ”Prethodna obrada podataka za ekspresne pošiljke, u skladu sa Sporazumom o trgovinskim olakšicama Svjetske trgovinske organizacije”. Projekat je,  rezultat saradnje DHL Ekspresa, kao privatnog partnera i naše službe i realizovan je uz ekspertsku pomoć GIZ-a, koji je finansijski podržao Projekat u ime Njemačkog Ministarstva za ekonomsku saradanju i razvoj. Konferenciji su, pored domaćina i navedenih organizacija prisustvovali i predstavnici carinskih službi CEFTA regiona, kao budući  korisnici ovog projekta.

 

U pitanju je prvi projekat javno-privatnog partnerstva koji se realizuje u kontekstu globalne incijative i Alijanse za trgovinske olakšice (Alliance on Trade Facilitation) a cilj je je bio značajno ubrazati procedure i unaprijediti sistem carinjenja ekpresnih pošiljki.

 MBŠ   MBŠ

Konferenciju je, pored predstavnika Nacionalnog Komiteta za trgovinske olakšice,  Nova Radovića iz Ministarstva finansija i Miloša Čelanovića iz Ministarstva ekonomije, te predstavnika ATF-a/GIZ, Mattia Wegmann, otvorio direktor Uprave carinaVladan Joković, koji je naglasio da je mjerljivi rezultat Projekta da većina pošiljki  koje se isporučuju na ovaj način od strane carine budu obrađenje i prije nego što su dopremljene na carinsko područje Crne Gore i da u krajnjem budu brzo isporučene naručiocu, što je, u današnjim uslovima modernog poslovanja, od suštinske važnosti. Dodao je da će se, korišćenjem elektronske obrade podataka, koji će prolaziti kroz odgovarajuće profile rizika, postići projektovani cilj, tj. otpuštanje ovih pošiljki  sa sadašnjih 25% na 65%, u toku jednog sata.  

 MBŠ  

Projekat je  pokazao prednosti aktivnog učešća privatnog sektora u kreiranju modela koji je na najbolji način uvažio zahtjeve carinske kontrole i potreba efikasnog sprovodjenja carinskih postupaka, istakao je on.

“Ako uzmemo u obzir da današnje tržište CEFTA regiona počiva na trgovini bez tarifnih mjera, da je trgovina sa Evropskom Unijom i ostalim partnerima u zonama slobodne trgovine takodje u velikoj mjeri oslobodjena tih mjera, onda je sasvim jasno šta za dalju promociju i jačanje trgovine u svim ovim regionima znače trgovinske olakšice i benefiti koje one nose. U širem okviru, potpisivanjem  Dodatnog protokola 5, dodatno smo ojačali posvećenost regiona ka implementaciji standarda Svjetske trgovinske organizacije i Evropske unije za lakše i brže  sprovodjenje procedura na granici. Nacionalno, oslanjajući se na nedavno usvojenu  Strategiju trgovinskih olakšica, kao organ koji sprovodi carinsku politiku, kreirali smo poslovne aktivnosti na način da su nam trgovinske olakšice visoko na agenda”, dodao je Joković.

MBŠ