Manja slova Veća slova RSS1. Vodič za slobodan pristup informacijama

Vodic za pristup informacijama u posjedu Uprave carina.docx

2. Javni registri i javne evidencije

Uprava carina vodi evidencije podataka potrebne za rad carinske službe propisane članom 102 Zakona o carinskoj službi, i to:

1) evidenciju carinskih deklaracija i carinskih prijava;
2) evidenciju izdatih carinskih obavezujućih informacija;
3) evidenciju o utvrđenim prekršajima carinskih i drugih propisa iz nadležnosti carinske službe;
4) evidenciju o carinskim kontrolama;
5) evidenciju podnijetih obezbjeđenja;
6) evidenciju privremeno oduzete robe;
7) evidenciju robe pod carinskim nadzorom;
8) evidenciju o obračunu, naplati i prinudnoj naplati carinskog duga;
9) kadrovske evidencije;
10) evidenciju izdatih licenci i odobrenja za obavljanje poslova zastupanja;
11) evidenciju o oružju i korišćenju oružja;
12) baze podataka koje se vode za potrebe analize rizika;
13) druge evidencije u skladu sa zakonom.


Spisak privrednih društava i preduzetnika koja imaju odobrenje
Spisak fizičkih lica koja imaju licencu
Spisak službenih vozila Uprave carina.pdf

3. Program i planovi rada

GODIŠNJI PLAN 2014-1.pdf

GODIŠNJI PLAN 2015-1.pdf

GODISNJI PLAN 2016.pdf

GODIŠNJI PLAN 2017.pdf

GODIŠNJI PLAN 2018.pdf

Godisnji plan Uprave carina za 2019.pdf

GODISNJI PLAN ZA 2020 G.pdf

 

4. Izvještaji i druga dokumenta o radu

Godisnji izvjestaj 2014.pdf

Godisnji izvjestaj 2015.pdf

Godišnji izvještaj 2016.pdf

Godišnji izvještaj 2017.pdf

Izvještaj o radu Uprave carina za 2018 godinu.pdf

Izvještaj o radu Uprave carina za 2019.godinu.pdf

godisnji izvjestaj 2020.docx

5. Nacrti, predlogi i konačni tekstovi strateških dokumenata i planova i programa za njihovo sprovođenje

Poslovna strategijea 2019-2021_.pdf

6. Nacrti i predlozi zakona i drugih propisa, kao i mišljenja eksperata na te propise


7. Pojedinačni akti i ugovori o raspolaganju finansijskim sredstvima iz javnih prihoda i državnom imovinom

8. Spisak državnih službenika i namještenika sa njihovim službeničkim i namješteničkim zvanjima

SPISAK SLUŽBENIKA Uprava carina.doc

9. Spisak javnih funkcionera i liste obračuna njihovih zarada i drugih primanja i naknada

Platne liste, jun 2016.zip

Platne liste, maj 2017.zip

Platna lista 9-2018.PDF


10. Rješenja i drugi pojedinačni akti koji su od značaja za prava, obaveze i interese trećih lica


11. Informacija kojoj je po zahtjevu pristup odobren

2016.zip

2017.zip

2018.zip