Manja slova Veća slova RSS
>

Direktor Uprave carina Vladan Joković dodijelio je prvo odobrenje za status ovlašćenog privrednog subjekta – AEO

Direktor Uprave carina Vladan Joković dodijelio je prvo odobrenje za  status ovlašćenog privrednog subjekta – AEO
Datum objave: 16.09.2020 12:58 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa najvišim EU standardima u oblasti saradnje i partnerstva između carine i biznis zajednice (AEO koncept) Uprava carina Crne Gore dodjelila je prvi status ovlašćenog privrednog subjekta kompaniji „Neregelia“ iz Podgorice.

Status AEO dodijeljen je za carinska pojednostavljenja (AEOC) i sigurnost i zaštitu (AEOS). U skladu sa standardima, dobijanjem statusa AEO, kompanija „Neregelia” je priznata od strane carine kao pouzdan partner na carinskom području Crne Gore čime je stekla pravo na korišćenje većeg broja pogodnosti u carinskom postupku.

Koncept ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) koje je uvela Svjetska carinska organizacija (WCO) zasniva se na partnerstvu između carinskih organa i privrednih subjekata. Kompanije koji ispunjavaju široki spektar kriterijuma, na dobrovoljnoj osnovi blisko sarađuju sa carinskim organima kako bi ostvarili zajednički cilj – sigurnost lanca snabdijevanja. Koncept je snažno zasnovan na partnerstvu između carinskih organa i privrednih subjekata. To podrazumijeva da odnos između carinskih organa i AEO funkcioniše na načelima uzajamne transparentnosti, ispravnosti, poštenja i odgovornosti. Carinski organ očekuje da AEO postupa u skladu sa carinskim zakonodavstvom, te da će obavijestiti carinski organ o svim poteškoćama na koje nailazi pri usklađivanju sa propisima. Carinski organ treba da im pruža podršku kako bi se to ostvarilo.

UC

Crna Gora je AEO koncept uspostavila na osnovu međunarodno priznatih standarda, kroz izmjene Carinskog zakona i donošenjem uredbe za implementaciju AEO 2015. godine. Program je otvoren za sve učesnike u lancu snabdijevanja. Odobrenje statusa AEO u obliku AEOC predviđeno je za privredne subjekte sa sjedištem u Crnoj Gori koji bi htjeli da ostvare olakšice i pojednostavljenja koja su navedena u carinskom zakonodavstvu. Status AEOS predviđen je za privredne subjekte sa sjedištem u Crnoj Gori koji žele olakšice u pogledu carinskih provjera u odnose na sigurnost i zaštitu kad roba ulazi u carinsko područje Crne Gore ili ga napušta. Obje vrste odobrenja, AEOC i AEOS, mogu se koristiti istovremeno. U tom slučaju imalac odobrenja mora zadovoljiti kriterijume za sticanje statusa i AEOC-a i AEOS-a, te može koristi olakšice koje se odnose na oba statusa.

Uslovi koje privredni subjekt mora ispuniti kako bi dobio status AEO podrazumijevaju visoki nivo pouzdanosti i kvaliteta poslovnih procesa i sistema unutrašnje kontrole. Između ostalog, neophodno je postojanje potpune usklađenosti poslovanja sa carinskim propisima u dužem vremenskom periodu, uredno vođenje računovodstva i olakšan pristup računovodstvenoj evidenciji, postojanje sistema koji omogućava otkrivanje nepravilnosti i prevara, arhiviranje evidencije i zaštita od gubitka podataka, odgovarajuće sigurnosne mjere za zaštitu informacionog sistema, finansijska likvidnost itd. Uslovi koje privredni subjekt mora ispuniti odnose se i na postojanje strogih pravila vezanih za zaštitu od nezakonitog upada u objekte, procedure za uspostavljanje pouzdanih odnosa sa poslovnim partnerima u cilju zaštite međunarodne trgovine, vršenje provjere potencijalnih zaposlenih koji će raditi na sigurnosno osetljivim mestima.

Pojednostavljenje, ubrzavanje carinskih postupaka i smanjenje troškova poslovanja osnovne su prednosti sticanja statusa AEO, a što ima pozitivan uticaj na stabilnost poslovanja privrednih subjekata, kroz tehnološka ulaganja, dobrovoljno pridržavanje bezbjednosnih propisa i podizanje standarda kvaliteta robe, čime se ostvaruju benefiti važni i za krajnjeg korisnika, odnosno građane.

UC

Prilikom uspostavljanja AEO Programa u Crnoj Gori, Uprava carina je imala tehničku pomoć Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ) i Međunarodna finansijske korporacije (IFC) Grupacije Svjetske banke.

Za dalji razvoj ekonomije i jačanje trgovinske saradnje zemalja regiona ali i približavanje EU, od velikog je značaja uzajamno priznavanje AEOS statusa. Validaciona misija u organizaciji Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju (GIZ), koju su činili predstavnici carinskih službi CEFTA ugovornih strana, kao i predstavnici Evropske komisije i CEFTA Sekretarijata zaključila je da je Uprava carina ispunila uslove za implementaciju instituta ovlašćenog privrednog subjekta (AEO) u skladu sa konačnim tekstom Odluke o uspostavljanju validacione procedure za međusobno priznavanje AEO programa za sigurnost i zaštitu.

Na sajtu Uprave carina, na linku http://www.upravacarina.gov.me/rubrike/carinske-informacije/213150/Koncept-ovlascenog-privrednog-subjekta-AEO.html, zainteresovani privredni subjekti mogu naći MNE AEO Smjernice sa prilozima, kojima je detaljno opisan svaki kriterijum koji privredni subjekt mora ispuniti, kao i procedura podnošenja zahtjeva i dobijanje odobrenja.