Мања слова Већа слова РСС
>

Обавезујућа информација о поријеклу робе

Датум објаве: 18.01.2019 10:38 | Аутор: А.Л.

Испис Штампај страницу


Управа царина издаје Обавезујуће информације о поријеклу робе у складу са чланом 12 Царинског закона.

Процедура за издавање прописана је чланом 12 Царинског закона и члановима 5-12 Уредбе за спровођење царинског закона.

Обавезујућу информацију о поријеклу издаје Управа царина на основу писаног захтјева заинтересованог лица. Захтјев се подноси на обрасцу из Прилога 2 који је саставни дио Уредбе за спровођење царинског закона.

Појединачни захтјев за издавање обавезујуће информације може се односити само на једну врсту робе и један збир околности који одређују поријекло робе.

Обавезујућа информација о поријеклу се издаје у писаној форми, на образцу из Прилога 2 Уредбе, на начин прописан Уредбом и има правну снагу рјешења донијетог у управном поступку.

Обавезујућа информација о поријеклу робе престаје да важи у року од три године од дана њеног издавања. Обавезујућа информација може престати да важи и прије истека овог рока, у случајевима прописаним чланом 12 став 6-9 Царинског закона и одговарајућим одредбама ове Уредбе.

Образац Захтјева за издавање ОИ о поријеклу робе и образац ОИ о поријеклу робе.доцx