Manja slova Veća slova RSSUPRAVA CARINA
Telefon: +382 20 442 000, +382 20 620 433,  +382 20 620 322,
Fax: + 382 20 620 459
Adresa: Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica, Crna Gora

Email: pr.sluzba@carina.gov.me

ARHIVA

Telefon: +382 20 442 001

Email: arhiva@carina.gov.me

Radno vrijeme:  8:30-11h i 11:30-14h

 


KABINET DIREKTORA

Telefon: +382 20 623 322

Email: direktor.upc@tax.gov.me

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica


Marija Bulajić Škuletić

PR Menadžer Uprave carina

Kontakt osoba za saradnju sa NVO

Telefon: +382 20 442 033

Fax: + 382 20 620 459

Email: marija.skuletic@carina.gov.me

          pr.sluzba@carina.gov.me

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica

 

Menadžer za integritet

Telefon:

Fax:

Email:


Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica


Pomoćnik direktora - Sektor za carinsko- pravne poslove

Telefon: +382 20 442 026

Fax: + 382 20 620 459

Email: scpp@carina.gov.me

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica


Pomoćnik direktora- Sektor za carinsko-informacioni sistem

Telefon: + 382 20 442 016

E-mail: cis@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 PodgoricaPomoćnik direktora - Sektor za planiranje i upravljanje ljudskim resursima 

Telefon: + 382 20 442 030

E-mail: resursi@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica

 

Pomoćnik direktora - Sektor za carinsku bezbjednost i kontrolu

Tel: + 382 20 442 045

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica

 

Radivoje Pejović

predsjednik Etičkog odbora

Telefon: +382 20 441 801

E-mail: eticki.odbor@carina.gov.me

 

Rajko Pejović

Povjerenik za etiku - Carinarnica Podgorica

Telefon: +382 67 278 009

E-mail: rajko.pejovic@carina.gov.me

 

Nataša Zec

Povjerenik za etiku - Carinarnica Bar

Telefon: +382 67 279 397

E-mail: natasa.zec@carina.gov.me

 

Branko Pavićević

Povjerenik za etiku - Carinarnica Kotor

Telefon: +382 67 279 548

E-mail: branko.pavicevic@carina.gov.me

 

Anes Feleć

Povjerenik za etiku - Carinarnica Bijelo Polje

Telefon: +382 67 553 050

E-mail: anes.felec@carina.gov.me

 

Sektor carinske bezbijednosti 

Telefon: +382 20 442 045 +382 20 620 459

E-mail: carinska.bezbjednost@carina.gov.me  

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128, 81000 Podgorica


Odsjek za spoljnu reviziju

Telefon: + 382 20 442 007

E-mail: naknadna.kontrola@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za carinsku tarifu i TARIK

Telefon: +382 20 442 003

E-mail: tarifa@carina.gov.me 

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128

 

Grupa za laboratoriju

Telefon: +382 20 442 032

E-mail: 

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za vrijednost, porijeklo robe

Telefon: +382 20 442 018

E-mail: porijeklo@carina.gov.me

vrijednost@carina.gov.me

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za carinske poslove, praćenje i implementaciju carinskih i drugih propisa

Telefon: + 382 20 442 020

E-mail: carinski.poslovi@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za međunarodnu saradnju i evropske integracije

Telefon: + 382 20 442 022 

E-mail: medj.saradnja@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za eksploataciju

Telefon: + 382 20 442 051

Fax: + 328 20 620 459

Adresa: Bul. Okotbarske revolucije 128


Odsjek za razvoj carinskog informacionog sistema i statistiku

Telefon: +382 20 442 052  + 382 20 442 050

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za naplatu prihoda

Telefon: + 382 20 442 037 + 382 20 442 027

E-mail: naplata.prihoda@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za postupanje sa carinskom robom 

Telefon: + 382 20 442 043

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Služba za finansijsko-materijalne poslove

Telefon: + 382 20 442 036

E-mail: finansije@carina.gov.me 

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128 Podgorica


Služba za investicije i održavanje

Telefon: + 382 20 442 044 

E-mail: investicije@carina.gov.me

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128 Podgorica


Odsjek za praćenje i implementaciju propisa

Telefon: + 382 20 442 040+ 382 20 442 040

E-mail: praćenje.propisa@carina.gov.me 

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za ljudske resurse 

Telefon: + 382 20 442 041

E-mail: kadrovska@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za stručno usavršavanje i obuku

Telefon: + 382 20 442 043

E-mail: kadrovska@carina.gov.me

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odsjek za razvoj, planiranje i izvještavanje

Telefon: +382 20 442 028

E-mail: analiza@carina.gov.me 

planiranje@carina.gov.me

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128 


Odsjek za suzbijanje krijumčarenja

Telefon: + 382 20 442 004

E-mail: suzbijanje.krijumčarenja@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128 Podgorica


Odsjek za carinske istrage

Telefon: + 382 20 442 046 

E-mail: istrage@carina.gov.me 

Fax: +3 82 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128 Podgorica


Odsjek za obavještajni rad

Telefon: + 382 20 442 048 

E-mail: obavjestajni.rad@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128 Podgorica


Odjeljenje za unutrašnju kontrolu

Telefon: + 382 20 442 008

E-mail: unutrasnja.kontrola@carina.gov.me  

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul. Oktobarske revolucije 128


Odjeljenje za unutrašnju reviziju

Telefon: + 382 20 442 035

E-mail: revizija@carina.gov.me

Fax: + 382 20 620 459

Adresa: Bul.Oktobarske revolucije 128 

 

CARINARNICA BAR

Tel: 030/311-422

Fax: 030/312-499

Adresa: JNA 2

e-mail: car.br@carina.gov.me


CARINSKA ISPOSTAVA BAR

Tel: 030/311-422

Fax: 030/312-499

Adresa: JNA 2

e-mail: cibar@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- SLOBODNA ZONA BAR

Tel: 030/311-156

Fax: 030/311-156

Adresa: JNA 2

e-mail: cislzona-bar@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- PUTNIČKI TERMINAL BAR 

Tel: 030/311-814 

Fax: NEMA

Adresa: Obala 13 Jula

e-mail: cibar-gat5@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- BUDVA

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Stari Grad, Pizana bb

e-mail: cibudva@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- SUKOBIN

Mob: 067/278-022

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Sukobin

e-mail: cisukobin@carina.gov.me
CARINARNICA PODGORICA

Tel: 020/441-801

Fax: 020/441-807

Adresa: Ćemovsko polje, Profitabilni centar

e-mail: carpg@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA TERMINAL PODGORICA 

Tel: 020/441-820

Fax: NEMA

Adresa: Ćemovsko polje bb

e-mail: cipg-terminal@carina.gov.me

 

CARINSKA ISPOSTAVA ZA AKCIZE I POSEBNE POREZE PODGORICA

Tel: 020/441845
Fax: 020/441850
Adresa: Cemovsko polje bb, Podgorica
E-mail: cipg.akcize@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ŽELJEZNIČKA STANICA TUZI

Mob: 067/278-003

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Željeznička stanica Tuzi

e-mail: cituzi-zs@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- AERODROM PODGORICA

Tel: 020/653-073 

Fax: 020/653-073

Adresa: Golubovci bb

e-mail: ciaerodrom@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- POŠTA CARINJENJA

Mob: 067/278-004

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Orahovačka bb

e-mail: cipg-posta@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ILIINO BRDO

Tel: 040/731-145
Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Iliino brdo

e-mail: ciibrdo@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- BOŽAJ

Tel: 020/441-838

Fax: 020/441-838

Adresa: Granični prelaz Božaj

e-mail: cipg-terminal@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- NIKŠIĆ

Tel: 040/257-135

Fax: 040/257-135

Adresa: Kapino polje bb

e-mail: ciniksic@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- CETINJE

Tel: 041/234-099

Fax: 041/234-099

Adresa: Sava Burića

e-mail: cicetinje@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- VRAĆENOVIĆI

Mob: 067/278-007

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Vraćenovići

e-mail: civracenovic@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ŠĆEPAN POLJE

Mob: 067/215-072

Tel: NEMA

Fax: 067/215-072

Adresa: Granični prelaz Šćepan Polje

e-mail: cispolje@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ŽELJEZNIČKA STANICA PODGORICA

Mob:

Tel: 020/ 441-213

Fax: NEMA

Adresa: Željeznička stanica Podgorica

e-mail: cipg-zs@carina.gov.me

 

CARINARNICA KOTOR

Tel: 032/331-690

Fax: 032/331-680

Adresa: Pelužica 11

e-mail: carkotor@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- TERMINAL KOTOR

Tel: 032/660-171

Fax: 032/660-172

Adresa: Račica

e-mail: cikotor@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- LUKA KOTOR

Tel: 032/323-852 

Fax: 032/323-852

Adresa: Luka Kotor bb

e-mail: cikotor-luka@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- AERODROM TIVAT  

Tel: 032/671-528032/671-528

Fax: 032/671-528

Adresa: Aerodrom Tivat

e-mail: citivat@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ZELENIKA 

Tel: 031/678-455031/678-455

Fax: 031/678-117

Adresa: Zelenika bb

e-mail: cizelenika@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- BIJELA

Tel: 031/671-175

Fax: 031/671-175

Adresa: Bijela bb

e-mail: cibijela@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- SITNICA

Mob: 067/278-008

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Sitnica

e-mail: cisitnica@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- DEBELI BRIJEG

Tel: 031/688-208

Fax: 031/688-211

Adresa: Granični prelaz Debeli Brijeg

e-mail: cidbrijeg@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- KONFIN

Mob: 067/289-461 

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Konfin

e-mail: cikonfin@carina.gov.me

CARINARNICA BIJELO POLJE

Tel: 050/430-091

Fax: 050/432-629

Adresa: Ulica Živka Žižića 7

e-mail: car.bp@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- BIJELO POLJE

Tel: 050/478-102

Fax: 050/478-102

Adresa: Industrijska zona

e-mail: cibp@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ZA FIN-MATERIJALNE, PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

Tel: 050/478-102

Fax: 050/478-102

Adresa: Industrijska zona

e-mail: cibp@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ZA CARINSKO-UPRAVNI I PREKRŠAJNI POSTUPAK

Tel: 050/478-102

Fax: 050/478-102

Adresa: Industrijska zona

e-mail: cibp@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- METALJKA

Mob: 067/278-013

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Metaljka

e-mail: cimetaljka@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- PLJEVLJA

Tel: 052/323-766

Fax: 052/323-766

Adresa: Radosavac bb

e-mail: cipljevlja@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- DOBRAKOVO

Tel: 050/479-272

Fax: 050/479-272

Adresa: Granični prelaz Dobrakovo

e-mail: cidobrakovo@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- RANČE

Mob: 067/278-015
Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Ranče

e-mail: cirance@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- BERANE

Tel: 051/231-335 

Fax: 051/231-335

Adresa: Rudeš bb

e-mail: ciberane@carina.gov.me

CARINSKA ISPOSTAVA- ROŽAJE

Tel: 051/273-378

Fax: 051/273-378

Adresa: Industrijska zona, Zeleni bb

e-mail: cirozaje@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- KULA

Mob: 067/278-017

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Granični prelaz Kula

e-mail: cikula@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- DRAČENOVAC

Tel: 051/277-120

Fax: 051/277-120

Adresa: Granični prelaz Dračenovac

e-mail: cidracenovac@carina.gov.meCARINSKA ISPOSTAVA- ŽELJEZNIČKA STANICA BIJELO POLJE

Mob: 067/278-011

Tel: NEMA

Fax: NEMA

Adresa: Željeznička stanica Bijelo Polje

e-mail: cibp-terminal@carina.gov.me