Manja slova Veća slova RSSRegistar licenci i odobrenja

21.09.2012.

OBAVJEŠTENJE

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

02.02.2012.

Obavještenje: Stručni ispit za sticanje licence

Stručni ispit za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (pismeni dio), održaće se dana, 25. aprila 2012. godine u 13,00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

27.07.2011.

Obavještenje: Polaganje stručnog ispita za sticanje licence

Stručni ispit za sticanje licence, za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom održaće se 15. septembra 2011.godine u 13h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

27.04.2011.

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

Uredba o uslovima za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

27.04.2011.

PRAVILNIK O BLIŽEM PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM

PRAVILNIK O BLIŽEM PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA STRUČNOG ISPITA ZA STICANJE LICENCE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM

11.04.2011.

Spisak privrednih društava i preduzetnika koja imaju licencu

SPISAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA KOJA IMAJU ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM

11.04.2011.

Spisak fizičkih lica koja imaju licencu

SPISAK FIZIČKIH LICA KOJA IMAJU LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM

20.10.2010.

O B A V J E Š T E NJ E

O ispitnom roku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence

23.06.2010.

Obavještenje o ispitnom roku

Obavještenje o ispitnom roku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence

23.06.2010.

Prijava za polaganje stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita