Manja slova Veća slova RSSRegistar licenci i odobrenja

23.03.2020.

Spisak privrednih društava i preduzetnika koja imaju odobrenje

SPISAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA KOJA IMAJU ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM

23.03.2020.

Spisak fizičkih lica koja imaju licencu

SPISAK FIZIČKIH LICA KOJA IMAJU LICENCU ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM

28.11.2019.

OBAVJEŠTENJE: O polaganju drugog stručnog ispita u oblasti carinskih poslova

Polaganje drugog stručnog ispita u oblasti carinskih poslova – za III, IV, V, VI i VII nivo kvalifikacija obrazovanja - pisani test iz predmeta Carinski sistem i postupak / Osnovi carinskog sistema i postupka, održaće se 20. januara 2020.godine, sa početkom u 12:00h, u prostorijama Centra za obuku carinskih službenika – PJ Carinarnica Podgorica.

06.08.2019.

OBAVJEŠTENJE: O ispitnom roku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence

Shodno članu 4 Pravilnika o bližem programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (»Sl.list CG« br.5/10), polaganje pismenog dijela stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom, iz predmeta - Carinski sistem i postupak, posebno uz korišćenje carinskih isprava, zakazano je za dan 18. oktobar 2019. godine, sa početkom u 13,00 časova, u prostorijama Pravnog fakulteta (Univerzitet Crne Gore) u Podgorici.

10.11.2017.

OBAVJEŠTENJE - STRUČNI ISPIT ZA STICANJE LICENCE

Polaganje pismenog dijela stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom, zakazano je za dan 20. decembar 2017. godine u 13,00 časova u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

04.09.2017.

Obavještenje o odlaganju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence

Odlaže se ispitni rok za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom (pismeni dio), prethodno zakazan za 14. septembar 2017. godine.

21.03.2017.

Obuka za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom

Privredna komora Crne Gore u saradnji sa Upravom carina i Upravom inspekcijske poslove organizuje obuku za polaganje stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom. Programom je predviđeno 90 časova od 45 minuta koji će se izvoditi u Privrednoj komori Crne Gore, ul. Novaka Miloševa 29/II.