Manja slova Veća slova RSS
>

Obavještenje: Polaganje stručnog ispita za sticanje licence

Datum objave: 27.07.2011 12:09 | Autor: Marija G.

Ispis Štampaj stranicu


Stručni ispit za sticanje licence, za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom održaće se 15. septembra 2011.godine u 13h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Uprava carina na osnovu člana 15 Zakona o državnoj upravi (“Sl.list RCG“ br.38/03 i Sl.list CG br.22/08), kao i člana 4 Pravilnika o bližem programu i načinu polaganja stručnog ispita za sticanje licence za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom („Sl.list CG“ br.5/10), organizuje polaganje stručnog ispita za sticanje licence, za obavljanje poslova zastupanja pred carinskim organom. Pismeni dio ispita održaće se 15. septembra 2011.godine u 13h u prostorijama Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Kandidati za polaganje stručnog ispita su obavezni da, na dan polaganja ispita, prilože ličnu kartu ili drugu ispravu kojom dokazuju identitet, kao i dokaz o uplati troškova ispita u iznosu od 110,00 € na račun Uprave carina, broj: 805-100-45 sa pozivom na broj: 0530007-11-009-1160001.

Kandidati koji polože pismeni i usmejni dio ipita za dobijanje licence potrebno je da dostave slejdeću dokumentaciju:

• Uvjerenje o završenoj školskoj spremi, najmanje SSS
• Potvrdu o radu u špediterskim poslovima u periodu od 2 godine
• Uvjerenje o državljanstvu i prebivalistu u Crnoj Gori, dokaz nova biometrijska lična karta