Manja slova Veća slova RSS
>

Spisak privrednih društava i preduzetnika koja imaju licencu

Datum objave: 11.04.2011 09:59 | Autor: Marija G.

Ispis Štampaj stranicu


SPISAK PRIVREDNIH DRUŠTAVA I PREDUZETNIKA KOJA IMAJU ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZASTUPANJA PRED CARINSKIM ORGANOM


1. »MM Friendchip company« d.o.o, Bar;
2. »Bokašped« d.o.o, Kotor;
3. »Kapital trade MM« d.o.o, Nikšić;
4. »Insašped« d.o.o, Bar;
5. Špedicija »Petrović« d.o.o, Bar;
6. »Jugošped« d.o.o, Podgorica;
7. »Interšped« d.o.o, Podgorica,
8. »Panšped« d.o.o, Bar;
9. Špedicija »TBM«, d.o.o, Bar;
10. »Zenšped« d.o.o, Bar;
11. »Eurokontakt« d.o.o, Podgorica;
12. »Optimum kompany« d.o.o, Bar;
13. »Gostrade« d.o.o, Pljevlja;
14. »Industrijaimpex« A.D., »Transimex«, Podgorica;
15. »Eurošped« d.o.o, Podgorica;
16. »Nordik« d.o.o., Bar;
17. »TomalCom« d.o.o, Danilovgrad;
18. »Bar tranzit« d.o.o, Bijelo Polje;
19. »Unistar« d.o.o, Podgorica;
20. »Koloseum« d.o.o., Bar;
21. »Jadroagent« d.o.o, Bar;
22. » 8. mart« d.o.o., Bar;
23. »Alpex« d.o.o., Podgorica;
24. »Metalac« d.o.o, Nikšić;
25. »Agencijastep« d.o.o, Podgorica;
26. »Ripšped« d.o.o, Bar;
27. »Neksan« d.o.o., Nikšić;
28. »Kombinat aluminijuma« AD, Podgorica;
29. »Ljubiša« d.o.o, Podgorica;
30. »Centromobil« AD, Bijelo Polje;
31. »Davidšped« d.o.o,
32. »Fadis« d.o.o., Bar;
33. »Zetatrans« AD, Podgorica;
34. Špedicija »Montenamax« d.o.o, Podgorica;
35. »Bussines Montenegro« d.o.o, Podgorica;
36. »Limšped« d.o.o., Bijelo Polje;
37. »Marešped« d.o.o., Bar;
38. Agencija »Šćekić«, Podgorica;
39. »Play maker« d.o.o, Bar;
40. »Pacorini Montenegro« d.o.o., Bar
41. »Eko Marđo Sanit Marović« d.o.o., Bar;
42. »Knjaz« d.o.o., Nikšić;
43. »Orionšped« d.o.o., Podgorica;
44. »Ledextours« d.o.o., Bar;
45. »Penekpres« d.o.o., Bar;
46. »B & M« d.o.o., Podgorica;
47. »Was-Impex« AD, Podgorica;
48. »Primorka« AD, Bar;
49. »Lovćen šped« d.o.o., Bar;
50. »Stadion« AD, Bar;
51. »Has« d.o.o., Rožaje;
52. »Valtex montenegro« d.o.o., Podgorica;
53. »Eurologistik« d.o.o., Podgorica;
54. »Industriaimport-Industriaimpex« AD, »Hemoimpex« d.o.o., Podgorica;
55. »Zimpex« d.o.o., Nikšić;
56. »Uniprom« d.o.o., Nikšić;
57. »Mondeošped« d.o.o., Bar;
58. »Eurotim« d.o.o., Podgorica;
59. »Feragent« d.o.o., Bar;
60. »Autoboja« d.o.o., Podgorica;
61. »Transagent« d.o.o., Bar;
62. »PJ & N« d.o.o., Bijelo Polje;
63. »Tranšped Montenegro« d.o.o., Ulcinj;
64. Špedicija »Diod« d.o.o., Bar;
65. »Veletex« AD, Podgorica;
66. »Formont« d.o.o., Bar;
67. »Imex« d.o.o., Podgorica;
68. »Montešped« D.O.O., Nikšić;
69. »Atlant Agent« d.o.o., Bar;
70. »M & D group« d.o.o., Podgorica;
71. »Sos Manex« d.o.o., Herceg Novi;
72. »Continental Mont« d.o.o., Podgorica;
73. »Zaljevo-Šped« d.o.o., Pljevlja;
74. »Pošta Crne Gore«, d.o.o., Podgorica;
75. »Astra« AD, Podgorica;
76. »NS-Šped« d.o.o., Podgorica;
77. »Vektra Montenegro« d.o.o., Podgorica;
78. »Milšped« d.o.o., Podgorica;
79. »Baypharm« d.o.o., Cetinje;
80. »Nikšped« d.o.o., Nikšić;
81. »Infotrans« d.o.o., Podgorica;
82. »JugoagentM« d.o.o., Bar;
83. »Milšped Montenegro« d.o.o., Podgorica;
84. »Rimar« d.o.o., poslovna jedinica »Monteagent«, Podgorica;
85. »Makošped« d.o.o., Bar;
86. »Ribarstvo« AD, Rijeka Crnojevića;
87. »Dibiem« d.o.o., Bar;
88. »Davidšped« d.o.o., Bar;
89. »Totalšped« d.o.o., Podgorica;
90. »Swim« d.o.o., Bar;
91. »Tehnošped« d.o.o., Podgorica;
92. »Adriatic Šped« d.o.o., Tivat;
93. »Fig company« d.o.o., Podgorica,
94. »Eling« d.o.o., Bijelo Polje;
95. »Tanišped« d.o.o., Podgorica;
96. »Nela« d.o.o., Podgorica;
97. »Fadis« d.o.o., Bar;
98. »Zimpex« d.o.o., Nikšić;
99. »Taal« d.o.o., Podgorica;
100. »Matador« d.o.o., Bijelo Polje,
101. »Alpex« d.o.o., Podgorica,
102. »Play Maker« d.o.o., Bar;
103. »Petrošped« d.o.o., Bar;
104. »Union Šped« d.o.o., Podgorica;
105. »Transjug Log« d.o.o., Bar;
106. »Dil Commerce« doo, Podgorica
107. »Uniqšped« doo, Bar
108. »Hasšped« doo, Rožaje
109. »MB Šped » doo, Bar
110. »Tim Kop« doo, Podgorica
111. »ALFA F.D.S« doo, Bar
112. »GLOSARIJ« doo, Podgorica
113. »EXPRESS COURIER« doo, Bar
114. »KINGSCLIFFE DISTRIBUTION MONTENEGRO« doo, Podgorica
115. »SAVA-TRANS« doo, Cetinje