Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

21.10.2010.

LICITACIJA AUTA za mjesec oktobar

LICITACIJA AUTA za mjesec oktobar

13.10.2010.

LICITACIJA ROBA za mjesec oktobar

LICITACIJA ROBA za mjesec oktobar

07.07.2010.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - ŠOPING METOD - ADAPTACIJA KANCELARIJA ZA 2010.GODINU

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - ŠOPING METOD - ADAPTACIJA KANCELARIJA ZA 2010.GODINU

07.07.2010.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - ORAKL - 2010.GODINE

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - ORAKL - 2010.GODINE

07.07.2010.

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - NABAVKA SLUŽBENE CIVILNE ODJEĆE ZA 2010.GODINU

ODLUKA O DODJELI UGOVORA - NABAVKA SLUŽBENE CIVILNE ODJEĆE ZA 2010.GODINU

07.07.2010.

POZIV ZA JAVNO NADMETANJA ZA USLUGE SERVISIRANJA ZA 2010.GODINU - PONOVLJENA PROCEDURA

POZIV ZA JAVNO NADMETANJA ZA USLUGE SERVISIRANJA ZA 2010.GODINU - PONOVLJENA PROCEDURA

07.07.2010.

LICITACIJA ROBA za mjesec APRIL

LICITACIJA ROBA za mjesec APRIL

07.07.2010.

LICITACIJA AUTA za mjesec JUN

LICITACIJA AUTA za mjesec JUN

07.07.2010.

LICITACIJA ROBA I AUTA za mjesec JANUAR

LICITACIJA ROBA I AUTA za mjesec JANUAR

07.07.2010.

LICITACIJA ROBA i AUTA za mjesec MART

LICITACIJA ROBA i AUTA za mjesec mart