Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

24.12.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji DECEMBAR 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

10.12.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.

21.11.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji NOVEMBAR 2012

Ovdje možete preuzeti spiskove:

12.11.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.

21.09.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji SEPTEMBAR 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

16.09.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.

29.06.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji JUN 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije

19.06.2012.

Poziv za javnu licitaciju roba i automobila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i automobila.