Manja slova Veća slova RSSJavne nabavke i Licitacije

06.10.2014.

Prodata roba na održanoj licitaciji SEPTEMBAR 2014

Spisak prodate robe na održanoj licitaciji SEPTEMBAR 2014

05.09.2014.

Poziv za javnu licitaciju- Septembar 2014.

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje...

09.04.2014.

Poziv za javnu licitaciju roba i motornih vozila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i motornih vozila.

25.12.2013.

Prodata roba i motorna vozila na javnoj licitaciji, DECEMBAR, 2013.

U cilju transparentnosti, Uprava carina objavljuje spiskove prodate robe široke potrošnje i motornih vozila na licitaciji održanoj u Podgorici, u utorak, 17. decembra, 2013. godine.

10.12.2013.

Poziv za javnu licitaciju roba i motornih vozila

Na osnovu Člana 11. Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom (»Sl. list RCG«, broj: 22/2003 i 62/04), Komisija za prodaju robe Uprave carina, objavljuje javnu licitaciju roba i motornih vozila.

17.05.2013.

Javne nabavke 2013.

24.12.2012.

Prodata roba i automobili na održanoj licitaciji DECEMBAR 2012

Spisak prodate robe i automobila sa održane licitacije