Manja slova Veća slova RSS
>

Održani sastanci upravnih odbora NCTS Projekta

Datum objave: 17.07.2020 08:29 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


Dana 16.07.2020. godine održan je četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Podrška u pristupanju Konvenciji o zajedničkom tranzitu i Konvenciji o olakšicama u trgovini robom‟. Ovaj ugovor je potpisan u okviru Projekta „Podrška Upravi carina“ koji se finansira iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) 2014. Na ovom sastanku je razmatran Treći Privremeni izvjestaj, koji sadrži aktivnosti i zadatke koje je izvršio konzorcijum, čiji je nosilac AAM, u periodu izvještavanja od 01. februara 2020. godine do 30. juna 2020. godine, kao i radni plan za narednih sedam mjeseci.


Istog dana je održan i četvrti sastanak Upravnog odbora projekta „Implementacija Novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS)'', koji se takođe implementira u okviru IPA 2014 Projekta „Podrška Upravi carina“. Na sastanku ovog Upravnog odbora su istaknute aktivnosti i zadaci koje je izvršio konzorcijum čiji je nosilac Solitea, u periodu izvještavanja od 01. februara 2020. godine do 30. juna 2020. godine, kao i radni plan za narednih sedam mjeseci.


Sastancima, koji su održani putem alata informacione tehnologije zbog pandemije COVID-19, prisustvovali su, osim predstavnika Uprave carina i izvođača projekta, i predstavnici Ministarstva finansija, u svojstvu članova, kao i predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori.


Na oba sastanka je istaknuta dobra saradnja izvođača i korisnika projekta, kao i da se sve aktivnosti sprovode u planiranim rokovima. Dogovoreno je da ugovarač dostavi Upravi carina mišljenje o uticaju pandemije na realizaciju ugovora i predloge mjera za ublažavanje istih, kako bi osigurali dalju uspješnu realizaciju Projekta.