Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVJEŠTENJE - Zaštita prava intelektualne svojine- trgovina putem interneta

Datum objave: 26.09.2019 10:38 | Autor: uc

Ispis Štampaj stranicu


Posljednjih godina primjetan je trend da se robe poznatih brendova (žigova) sve više naručuju putem interneta posredstvom neoficijelnih sajtova i društvenih mreža i šalju posredstvom pošte ili brzih pošta.
Upravi carina se, tim povodom, obraćaju građani sa upitima vezanim za pošiljke robe koje su naručili na pomenute načine, koje im je Uprava carina zadržala po osnovu sumnje u povredu prava intelektualne svojine. Najčešće navode da su prilikom naručivanja vođeni nižom cijenom od tržišne, da se radi o jednom ili par komada robe za njihovu upotrebu ili za članove njihovih porodica, što upućuje na to da većina građana nije imala svijest, ni namjeru da naručuje krivotvorenu robu.
Međutim, kada se radi o zaštiti prava intelektualne svojine ove pošiljke nijesu izuzete od zadržavanja i preduzimanja carinskih mjera. Naime, jedini izuzeci koje propisuju carinski propisi iz ove oblasti, su robe nekomercijalne prirode u ličnom prtljagu putnika, pod uslovom da nema sumnje da je namijenjena za dalju prodaju, kao i originalna roba.
Uprava carina Crne Gore, je kao i sve carinske službe regiona i Evropske unije, svoju pažnju, osim na robu namijenjenu daljoj, komercijalnoj prodaji, usmjerila i na kontrolu pošiljki koje fizička lica naručuju preko interneta u cilju sprječavanja prometa krivotvorene robe i zaštite zdravlja građana od nebezbjednih roba. Takođe, kompanije koje su nosioci prava na registrovanim žigovima zahtijevaju reagovanje carinskog organa i kada se radi o malim pošiljkama, odnosno imaju nultu stopu tolerancije kada se radi o povredi njihovih prava.
U više navrata smo i ranije, a i sada koristimo ovu priliku, da ukažemo građanima da budu oprezni pri naručivanju robe sa neoficijelnih sajtova, jer je moguće da se radi o krivotvorenoj robi, upitnog i neprovjerenog kvaliteta. U određenim slučajevima može se raditi i o proizvodima potencijalno štetnim za zdravlje i sigurnost građana (kozmetički proizvodi, rezervni djelovi za automobile, mobilni telefoni i njihova oprema i sl.).
Važno je istaći da građani na ovaj način dolaze u situaciju da im se roba za koju je carina posumnjala da je krivotvorena, na zahtjev kompanije (nosioca prava) koja je zaštitila žig za teritoriju Crne Gore, trajno oduzme i uništi pod carinskim nadzorom. U većini slučajeva nemaju mogućnost povraćaja novca za naručenu robu, a mogu snositi i troškove i zadržavanja, uništenja robe i eventualnog sudskog postupka.