Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
09.02.2015

Saopštenje:Intenzivne aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima

Saopštenje:Intenzivne aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima

Novim odredbama Zakona o akcizama poslove utvrdjivanja, naplate i kontrole akciza vrši organ uprave nadležan za poslove carina. U sladu sa tim, u fokusu aktivnosti Uprave carina u narednom periodu naći će se kontrola prometa akciznih proizvoda. Posebnu pažnju Uprava carina će, samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima, posvetiti nelegalnom prometu duvanskih proizvoda. Intenzivne aktivnosti biće usmjerene na suzbijanju nelegalnog prometa i sivog tržišta.
POSLOVNA STRATEGIJA

GĆ  G.Ć.

 

 VAŽNO!!!

NA ovom mjestu možete pronaći DOPUNJENO Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina. Dokumentom je sad obuhvaćena 550- ELEKTRONSKA NEPOTPUNA DEKLARACIJA.pdf

XSD SHEME ovdje možete preuzeti.

Pozivamo sve učesnike u Carinskom postupku da se uključe koristeći ove mogućnosti I time dodatno obezbijede efikasniji rad Carinske službe.
Za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti na telefon Sektora za informatiku Uprave carina, 020 442 052.

Aktuelnosti

03.07.2015.

Saopštenje: Kontinuirane aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa akciznih proizvoda

Saopštenje: Kontinuirane aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa akciznih proizvoda

Službenici Uprave carina, Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja, dana 03.jula tekuće godine, otkrili su i oduzeli 4.800 komada cigareta i 25 kg rezanog duvana

više...
30.06.2015.

Saopštenje: Otkriven neprijavljeni novac na CI Aerodrom Podgorica

Saopštenje: Otkriven neprijavljeni novac na CI Aerodrom Podgorica

Službenici Uprave carina, Carinske ispostave Aerodrom Podgorica, dana 30.juna 2015.godine, otkrili su neprijavljeni novac u iznosu od 14.500 eura

više...
30.06.2015.

Saopštenje: Oduzete cigarete i rezani duvan

Saopštenje: Oduzete cigarete i rezani duvan

Službenici Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja Sektora bezbjednosti Uprave carina oduzeli su rezani duvan i cigarete bez crnogorskih akciznih markica

više...
29.06.2015.

Saopštenje: Aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa akciznih proizvoda

Saopštenje: Aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa akciznih proizvoda

Mobilni timovi Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja, dana 29.juna 2015.godine, oduzeli su cigarete bez crnogorskih akciznih markica

više...
29.06.2015.

Saopštenje: Oduzeta neprijavljena akcizna roba na CI Dobrakovo

Saopštenje: Oduzeta neprijavljena akcizna roba na CI Dobrakovo

Službenici Uprave carina, Carinske ispostave Dobrakovo, dana 29.juna 2015.godine, otkrili su i oduzeli neprijavljenu akciznu robu - alkohol

više...