Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
09.02.2015

Saopštenje:Intenzivne aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima

Saopštenje:Intenzivne aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima

Novim odredbama Zakona o akcizama poslove utvrdjivanja, naplate i kontrole akciza vrši organ uprave nadležan za poslove carina. U sladu sa tim, u fokusu aktivnosti Uprave carina u narednom periodu naći će se kontrola prometa akciznih proizvoda. Posebnu pažnju Uprava carina će, samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima, posvetiti nelegalnom prometu duvanskih proizvoda. Intenzivne aktivnosti biće usmjerene na suzbijanju nelegalnog prometa i sivog tržišta.09.03.2015.

Uputstvo za primjenu Zakona o porezu na kafu pri uvozu

Uputstvo za primjenu Zakona o porezu na kafu pri uvozu

U Službenom listu Crne Gore broj 8 od 27.februara 2015.godine objavljen je Zakon o porezu na kafu koji je stupio na snagu 28.februara 2015.g. Imajuči u vidu činjenicu da nije donijet podzakonski propis kojim će se bliže urediti sistem oporezivanja kafe, kao i činjenicu da u CIS-u Uprave carina nije instalirana informatička podrška, a da se uvoz kafe mora sprovoditi u skladu sa odredbama ovog zakona, ovim vas obavještavamo o osnovnim odredbama Zakona i dajemo privremeno uputstvo za njegovu primjenu.POSLOVNA STRATEGIJA

GĆ  G.Ć.

 

 VAŽNO!!!

NA ovom mjestu možete pronaći DOPUNJENO Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina. Dokumentom je sad obuhvaćena 550- ELEKTRONSKA NEPOTPUNA DEKLARACIJA.pdf

XSD SHEME ovdje možete preuzeti.

Pozivamo sve učesnike u Carinskom postupku da se uključe koristeći ove mogućnosti I time dodatno obezbijede efikasniji rad Carinske službe.
Za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti na telefon Sektora za informatiku Uprave carina, 020 442 052.

Aktuelnosti

27.03.2015.

Saopštenje: Carinski službenici CI Dobrakovo oduzeli robu vrijednu blizu 1.000,00 eura.

Dana 27. marta 2015.godine službenici carinske ispostave Dobrakovo redovnom kontrolom pronašli su i oduzeli neprijavljenu robu čija je ukupna vrijednost 993,50 eura.

više...
26.03.2015.

Saopštenje: Oduzeta roba vrijedna oko 900,00 eura.

Na carinskom terminalu CI Bijelo Polje, detaljnim pregledom TMV srbijanskih registarskih oznaka, pronađena je roba koja nije bila prijavljena nadležnoj carinarnici. Neprijavljena i oduzeta roba se nalazila među prijavljenom robom.

više...
26.03.2015.

Saopštenje: U Podgorici i Baru oduzeto je 6.700 komada cigareta

Juče i danas, 25. i 26. marta 2015. godine, službenici Uprave carina - Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja kontrolisali su maloprodajne objekte i STR u opštini Podgorica i Bar. Tom prilikom, zbog uočenih nepravilnosti, fizičkim licima izdata su 2 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u iznosu od 400 eura, dok je jedan prekršajni nalog u iznosu novčane kazne od 1.000 eura izdat za STR.

više...
24.03.2015.

Saopštenje: Oduzeto je 10.480 komada cigareta

Službenici Uprave carina - Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja nastavljaju sa akcijom suzbijanja nelegalnog prometa akciznih proizvoda. Kontrolom maloprodajnih objekata i STR u opštini Podgorica , zbog uočenih nepravilnosti, fizičkim licima izdata su 2 prekršajna naloga i izrečene novčane kazne u iznosu od 400 eura .

više...
24.03.2015.

Saopštenje: Na graničnom prelazu Dobrakovo, oduzeta neprijavljena roba u vrijednosti 1.300,00.

Saopštenje: Na graničnom prelazu Dobrakovo, oduzeta neprijavljena roba u vrijednosti 1.300,00.

U dvije odvojene akcije,službenici Uprave carina, na graničnom prelazu Dobrakovo, kontrolom prometa putnika i robe, pronašli su neprijavljenu robu čija je ukupna vrijednost oko 1.300,00 eura.

više...