Manja slova Veća slova RSS
Top vijesti Najčitanije  
09.02.2015

Saopštenje:Intenzivne aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima

Saopštenje:Intenzivne aktivnosti na suzbijanju nelegalne trgovine akciznim proizvodima

Novim odredbama Zakona o akcizama poslove utvrdjivanja, naplate i kontrole akciza vrši organ uprave nadležan za poslove carina. U sladu sa tim, u fokusu aktivnosti Uprave carina u narednom periodu naći će se kontrola prometa akciznih proizvoda. Posebnu pažnju Uprava carina će, samostalno i u saradnji sa drugim državnim organima, posvetiti nelegalnom prometu duvanskih proizvoda. Intenzivne aktivnosti biće usmjerene na suzbijanju nelegalnog prometa i sivog tržišta.
POSLOVNA STRATEGIJA

GĆ  G.Ć.

 

 VAŽNO!!!

NA ovom mjestu možete pronaći DOPUNJENO Stručno uputstvo za elektronsku razmjenu podataka sa Upravom carina. Dokumentom je sad obuhvaćena 550- ELEKTRONSKA NEPOTPUNA DEKLARACIJA.pdf

XSD SHEME ovdje možete preuzeti.

Pozivamo sve učesnike u Carinskom postupku da se uključe koristeći ove mogućnosti I time dodatno obezbijede efikasniji rad Carinske službe.
Za sva dodatna pojašnjenja možete se obratiti na telefon Sektora za informatiku Uprave carina, 020 442 052.

Aktuelnosti

07.07.2015.

Saopštenje: Aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa akciznih proizvoda

Saopštenje: Aktivnosti na suzbijanju nelegalnog prometa akciznih proizvoda

Službenici Uprave carina, Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja, dana 07.jula 2015.godine, oduzeli su 4.400 komada cigareta i 6 kg rezanog duvana

više...
06.07.2015.

Saopštenje: Oduzete neprijavljene cigarete na Carinskoj ispostavi Božaj

Saopštenje: Oduzete neprijavljene cigarete na Carinskoj ispostavi Božaj

Službenici Uprave carina, Carinske ispostave Božaj, dana 06.jula 2015.godine, u saradnji sa pipadnicima Uprave policije, otkrili su i oduzeli 246 paklica cigareta

više...
06.07.2015.

Saopštenje: Oduzeta neprijavljena roba na CI Dobrakovo

Saopštenje: Oduzeta neprijavljena roba na CI Dobrakovo

Službenici Uprave carina, Carinske ispostave Dobrakovo, dana 05.jula 2015.godine, otkrili su i oduzeli neprijavljenu robu vrijednosti oko 1.000,00 eura

više...
06.07.2015.

Saopštenje: Aktivnosti Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina

Saopštenje: Aktivnosti Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja Uprave carina

Mobilni timovi Odsjeka za suzbijanje krijumčarenja Sektora bezbjednosti Uprave carina, tokom proteklog vikenda (04. – 06.jul, 2015.godine) vršili su kontrole tokom kojih su otkriveni prekršaji koji se odnose na nelegalni promet akciznih proizvoda

više...