Мања слова Већа слова РССЦаринске информације

20.03.2017.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Примјена Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе - ВАЖНО

У Службеном листу Европске Уније серије Ц број 73 од 09.03.2017.г., објављено је Обавјештење Европске комисије о примјени дијагоналне кумулације поријекла, сходно члану 3 Прилога И Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе ("Сл.лист ЦГ-Међународни уговори", бр.7/12)

06.07.2016.

Обавјештење: Примјена Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе између Европске Уније, Црне Горе, Србије, Албаније, Македоније и Косова

У Службеном листу Европске Уније серије Ц број 244 од 05.07.2016.г., објављено је Обавјештење о датумима примјене дијагоналне кумулације поријекла између уговорних страна Регионалне конвенције о Пан-Еуро-Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе, заједно са Матрицом дијагоналне кумулације. У Матрицу је, поред раније објављених датума, унијет и 01.04.2016.године као датум почетка примјене Прилога И ПЕМ Конвенције и у Споразуму о стабилизацији и придруживању између Европске Уније и Косова.

21.03.2016.

Подсјећање на услове за остваривање права на преференцијални статус робе која се увози

Познато је да је податак о поријеклу робе потребан ради добијања повлашћеног (преференцијалног) статуса приликом царињења робе, а остварује се само у међународној размјени са земљама са којима Црна Гора има склопљен споразум о слободној трговини. Да би се утврдио износ царине и дажбина једнаког дејства, као и да би се примијениле мјере комерцијалне (трговинске) политике на неки производ, поред тарифног сврставања, нужно је утврдити његово поријекло.

09.03.2016.

УПОЗОРЕЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ/ ОБАВЕЗУ ПРИЈАВЉИВАЊА ИСТИНИТЕ И ТАЧНЕ ТРАНСАКЦИЈСКЕ ВРИЈЕДНОСТИ - ВАЖНО!!!

Због чињенице да се царинска служба већ дужи временски период суочава са проблемом увоза робе широке потрошње из Турске и Кине и употребљаваних моторних возила из земаља Европске уније, чија се цијена пријављује испод праве вриједности, Управа царина упозорава на одговорност односно обавезу увозника да пријави тачну и истиниту вриједност робе коју увози

04.01.2016.

Укидање заједничке шифре из шифарника државе за ЕУ

Обавјештавамо вас да се у Царинском Информационом Систему од дана 05.01.2016.године укида шифра...