Мања слова Већа слова РСС
>

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА УВОЗНИКЕ – Прихватање доказа о преференцијалном поријеклу за робу турског/српског преференцијалног поијекла која се увози из Р. Србије

Датум објаве: 19.09.2019 14:36 | Аутор: уц

Испис Штампај страницу


Царинска администрација Србије је, почев од 01.07.2019.г. престала да издаје увјерење о поријеклу робе ЕУР.1 серије Ц ( са напоменом у рубрици 7 "цумулатион апплиед wитх", односно "но цумулатион апплиед"), које је прописано Анексом 4 Споразума ЦЕФТА 2006, за робу турског преференцијалног поријекла, као и за робу српског преференцијалног поријекла добијене кумулацијом са материјалима поријеклом из Турске.
Од наведеног датума робу која се извози из Р. Србије са преференцијалним турским, односно српским поријеклом прати доказ о поријеклу прописан Прилогом И Регионалне конвенције о Пан-Еуро- Медитеранским преференцијалним правилима о поријеклу робе. Ово значи да царинска администрација Србије, од 01.07.2019.г., умјесто увјерења о поријеклу робе ЕУР.1 серије Ц издаје увјерења о поријеклу робе ЕУР.1 серије А.
Како је уочено да увозници робе из Р. Србије, са горе наведеним поријеклом, подносе и даље увјерења о поријеклу робе ЕУР.1 серије Ц, овим обавјештењем Управа царина Црне Горе, сугерише увозницима из Црне Горе да од добављача (продавца) из Р. Србије захтијевају прибављање одговарајућег обрасца увјерења о поријеклу робе, тј обрасца из серије А ( без напомене у рубрици 7 "цумулатион апплиед wитх", односно "но цумулатион апплиед").
Све напријед наведено се односи и на изјаве о поријеклу на фактури дате од стране извозника (продавца) из Р. Србије, односно исте не треба да садрже напомену "цумулатион апплиед wитх" или "но цумулатион апплиед".

Ово цијенимо важним ради непотребног одбијања доказа о поријеклу из напријед наведеног разлога.

Напомињемо да се наведено односи на доказе о поријеклу издате од стране царинске администрације Србије, јер су царинске администрације осталих ЦЕФТА страна за робу турског преференцијалног поријекла и робу добијену кумулацијом са материјалима поријеклом из Турске, до заузимања заједничког става, наставиле да издају/прихватају доказе о поријеклу прописане Споразумом ЦЕФТА 2006, односно са напоменом у рубрици 7 "цумулатион апплиед wитх", односно "но цумулатион апплиед".