Manja slova Veća slova RSSCarinske informacije

05.08.2019.

OBAVJEŠTENJE - Pravilnik o izmjenama pravilnika o utvrđivanju proizvoda koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV

U „Službenom listu Crne Gore“, broj 43 od 31.jula 2019.godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju proizvoda koji se oporezuju po sniženoj stopi PDV-a, koji stupa na snagu 8.avgusta(četvrtak) 2019.godine.

02.07.2019.

OBAVJEŠTENJE - Početak primjene Odluke br.3/2015 CEFTA Zajedničkog komiteta

Obavještavate se da je Odlukom Zajedničkog komiteta Centraloevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini broj 3/2015 u trgovini izmedju CEFTA strana uveden novi oblik kumulacije, odnosno puna kumulacija i ukinuta zabrana povraćaja dažbina. Odluka je derogacija u odnosu na Prilog I PEM Konvencije, koja još ne sadrži institut pune kumulacije niti ukidanje zabrane povraćaja dažbina. Revizija PEM Konvencije, koja je u toku, obuhvatiće uvođenje ova dva instituta o čemu će carinarnice biti blagovremeno obaviještene.

14.06.2019.

Obavještenje o primjeni Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe

Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe

20.03.2017.

OBAVJEŠTENJE: Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe - VAŽNO

U Službenom listu Evropske Unije serije C broj 73 od 09.03.2017.g., objavljeno je Obavještenje Evropske komisije o primjeni dijagonalne kumulacije porijekla, shodno članu 3 Priloga I Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe ("Sl.list CG-Međunarodni ugovori", br.7/12)

06.07.2016.

Obavještenje: Primjena Regionalne konvencije o Pan-Euro- Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe između Evropske Unije, Crne Gore, Srbije, Albanije, Makedonije i Kosova

U Službenom listu Evropske Unije serije C broj 244 od 05.07.2016.g., objavljeno je Obavještenje o datumima primjene dijagonalne kumulacije porijekla između ugovornih strana Regionalne konvencije o Pan-Euro-Mediteranskim preferencijalnim pravilima o porijeklu robe, zajedno sa Matricom dijagonalne kumulacije. U Matricu je, pored ranije objavljenih datuma, unijet i 01.04.2016.godine kao datum početka primjene Priloga I PEM Konvencije i u Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske Unije i Kosova.

21.03.2016.

Podsjećanje na uslove za ostvarivanje prava na preferencijalni status robe koja se uvozi

Poznato je da je podatak o porijeklu robe potreban radi dobijanja povlašćenog (preferencijalnog) statusa prilikom carinjenja robe, a ostvaruje se samo u međunarodnoj razmjeni sa zemljama sa kojima Crna Gora ima sklopljen sporazum o slobodnoj trgovini. Da bi se utvrdio iznos carine i dažbina jednakog dejstva, kao i da bi se primijenile mjere komercijalne (trgovinske) politike na neki proizvod, pored tarifnog svrstavanja, nužno je utvrditi njegovo porijeklo.