Manja slova Veća slova RSSANTIKORUPCIJSKI PROGRAM

07.02.2018.

Saopštenje: Izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2017.godinu

Godišnji izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu

06.03.2017.

Saopštenje: Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2016.godinu

Uprava carina je u prethodnom periodu intezivirala aktivnosti na izgradnji imidža službe, koji se zasniva na etici i integritetu, nastojeći da se kroz unaprijeđene i transparentne procedure postupanja saobrazi ostvarivanje nadležnosti sa dobrom praksom carinskih službi zemalja EU.

27.01.2016.

Saopštenje: Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2015.godinu

Saopštenje: Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2015.godinu

Uprava carina intezivno radi na suzbijanju svih oblika nedozvoljenog ponašanja, te je s tim u vezi fokusirana na sprovođenje principa nulte tolerancije na korupciju, kroz predan rad svih segmenata za definisanje i sprovođenje ozbiljnog i ostvarivog antikorupcijskog koncepta. Tokom 2015.godine postignuti su odlični rezultati i ostvaren je značajan progres u svim oblastima antikoruptivne politike, što nas dodatno ohrabruje u kontekstu daljih aktivnosti u cilju unapređenja efikasnosti carinske službe.

03.11.2015.

Saopštenje: Uspješno realizovan III ciklus obuka na temu »Etika, integritet i borba protiv korupcije«

Saopštenje: Uspješno realizovan III ciklus obuka na temu »Etika, integritet i borba protiv korupcije«

Obuke usmjerene na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije realizovane su u skladu sa Planom specifičnih obuka, a održane su u PJ Carinarnicama Kotor, Bijelo Polje, Podgorica i Bar, za carinske službenike koji su, prema opisu poslova, posebno izloženi prijetnji od korupcije. Obuke su realizovane u cilju podizanja svijesti o značaju borbe protiv korupcije, sagledavanju svih aspekata ove pojave, kao i upoznavanja sa načinima borbe protiv nje

20.10.2015.

Saopštenje: Unapređenje integriteta edukacijom carinskih službenika

Saopštenje: Unapređenje integriteta edukacijom carinskih službenika

U okviru Plana specifične obuke usmjerenog na poštovanje principa integriteta, etike i borbe protiv korupcije, uspješno je započeta realizacija III Ciklusa obuka za carinske službenike. Naime, dana 14.10.2015.g. u PJ Carinarnici Kotor i 19.10.2015.g. u PJ Carinarnici Bijelo Polje održane su obuke za carinske službenike, koji su prema opisu poslova posebno izloženi prijetnji od korupcije

15.10.2015.

Saopštenje: Sastanak sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Ministarstva unutrašnjih poslova

Saopštenje: Sastanak sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu i Ministarstva unutrašnjih poslova

Dana 15.10.2015.godine, održan je sastanak službenika Odjeljenja za unutrašnju kontrolu Uprave carina i Ministarstva unutrašnjih poslova sa predstavnicima Uprave za antikorupcijsku inicijativu

12.06.2015.

Pozitivni efekti plana integriteta carinske službe

Pozitivni efekti plana integriteta carinske službe

Mjere preduzete u prethodnom periodu dale su pozivitne rezultate, te je njihovom dosljednom implementacijom unaprijeđen antikorupcijski okvir carinske službe, čime je u značajnoj mjeri smanjena mogućnost nastanka korupcije i drugih nepravilnosti

27.01.2015.

Saopštenje:Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2014. godinu

Saopštenje:Godišnji izvještaj o radu Odjeljenja za unutrašnju kontrolu za 2014. godinu

Uprava carina je pokazala čvrstu opredijeljenost, generisanu od strane menadžmenta, i najveći stepen principijelnosti u sprječavanju i sankcionisanju koruptivnih radnji, apostrofirajući važnost zajedničkog djelovanja u stvaranju antikoruptivnog pritiska i primjeni antikoruptivne strategije koja podrazumijeva nultu stopu tolerancije na korupciji

16.12.2014.

SAOPŠTENJE : NASTAVLJA SE TREND SNAŽENJA INTEGRITETA

SAOPŠTENJE : NASTAVLJA SE TREND SNAŽENJA INTEGRITETA

Dana 16.12.2014.godine u Upravi carina, Direktor Vladan Joković održao je sastanak sa predstavnicima Sindikalne organizacije Uprave carina, Etičkog odbora, regionalnim Povjerenicima za etiku i službenicima Odjeljenja za unutrašnju kontrolu.

03.04.2014.

Saopštenje: Usvojen Plan integriteta Uprave carina

Saopštenje: Usvojen Plan integriteta Uprave carina

Plan integrtiteta je interni antikorupcijski akt koji sadrži skup mjera pravne i praktične prirode kojima se sprječavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj različitih oblika koruptivnog ponašanja. Plan integriteta je nastao kao rezultat samoprocjene izloženosti organa rizicima za nastanak i razvoj korupcije, sukoba interesa, kao i izloženosti etički i profesionalno neprihvatljivim postupcima.