Мања слова Већа слова РССАкциза

14.12.2018.

Важно обавјештење привредницима о промјени висине акцизе

Обавјештавају се произвођачи, увозници као и лица која обављају трговину на велико и/или трговину на мало, а која су на дан повећања висине акцизе дужна да изврше попис залиха, обрачун и уплату акцизе, односно разлику акцизе у складу са чл 36а Закона о акцизама ("Сл. лист РЦГ", бр. 65/01, 12/02, 76/05 и "Сл. лист ЦГ", бр. 76/08,…, 50/17 и 55/18).

10.12.2018.

Обавјештење се акцизним обвезницима

Обавјештавају се акцизни обвезници, да је Измијењенама Правилник о примјени Закона о акцизама ( Сл.лист ЦГ, бр. 73/18 од 13.11.18) измијењен Образац за Обрачун акцизе за алкохол и алколона пића “ОАКЦ-АЛ”.

10.08.2018.

Обавјештење о измјенам и допунама Закона о акцизама ( СЛ.лист ЦГ бр. 55/18 од 01.08.2018.г)

Обавјештавамо вас да је дана 01.08.2018.год., у Службеном листу Црне Горе број 55 објављен Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама, који ступа на снагу 08.08.2018.године.

01.03.2018.

ВАЖНО ОБАВЈЕШТЕЊЕ ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА КОЈИ ПОСЈЕДУЈУ, ПРОДАЈУ И ТРАНСПОРТУЈУ АЛКОХОЛНА ПИЋА ОБИЉЕЖЕНА АКЦИЗНОМ МАРКИЦОМ БЕЗ ХОЛОГРАМСКЕ ЗАШТИТНЕ ТРАКЕ

Обавјештавамо вас, да је дана 22.02.2018.године, ступила на снагу Уредба о допуни Уредбе о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића контролним акцизним маркицама, којом је додат члан 24д, који прописује да ће се, посједовање, продаја и транспорт алкохолних пића без холограмске заштитне траке након 22.маја 2018.године, сматрати прометом производа без одговарајуће акцизне маркице.

08.09.2017.

ИНФОРМАЦИЈА ЗА АКЦИЗНЕ ОБВЕЗНИКЕ

У циљу благовременог испуњавања обавеза од стране акцизних обвезника, овим путем још једном подсјећамо на законску обавезу Пријављивања и плаћања акцизе код повећања висине акцизе

31.07.2017.

Саопштење: Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама

На основу члана 9 Уредбе о организацији и начину рада државне управе ("Сл. лист ЦГ", бр. 5/12, 25/12, 61/12, 44/12 , 20/13, 17/14, 6/15, 80/15, 35/16, 41/16, 73/16, 3/17 и 19/17), даје САОПШТЕЊЕ Дана 31.07.2017. године објављен је Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама у Службеном листу Црне Горе бр. 50/17, који ступа на снагу следећег дана од дана објављивања, дакле 01.08.2017. године.

31.07.2017.

Закон о измјенама и допунама Закона о акцизама

Текст Закона о измјенама и допунама Закона о акцизама можете преузети овдје

18.12.2015.

Јавни позив за упис у Регистар акцизних обвезника Управе царина

Због установљавања регистра акцизних обвезника, Управа царина позива све акцизне обвезнике* који обављају акцизну дјелатност на територији Црне Горе, да изврше упис у Регистар акцизних обвезника код Управе царина или брисање из постојећег Регистра акцизних обвезника преузетог од Пореске управе.