Мања слова Већа слова РССОБАВЕЗУЈУЋА ИНФОРМАЦИЈА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ (ОИТ)

25.10.2017.

ОБАВЕЗУЈУЋА ИНФОРМАЦИЈА О СВРСТАВАЊУ РОБЕ (ОИТ)

У складу са чл. 12. Царинског закона, Управа царина издаје Обавезујуће инфомације о сврставању робе по Царинској тарифи, које се даје у писаном облику, има снагу рјешења донијетог у управном поступку. Обавезујућа информација о сврставању се издаје на основу писменог захтева заинтересованог лица, при чему исти: • Достављени Захтјев за издавање обавезујуће информације треба да садржи све податке предвиђене чл. 6 став 3) тачка 1 - 10 Уредбе за спровођење царинског закона, и • Може се односити само на једну врсту робе

12.05.2015.

ОИТ 2015

10.03.2014.

ОИТ 2014