Manja slova Veća slova RSS
>

OBAVEZUJUĆA INFORMACIJA O SVRSTAVANJU ROBE (OIT)

Datum objave: 25.10.2017 15:21 | Autor: G. Ć.

Ispis Štampaj stranicu


U skladu sa čl. 12. Carinskog zakona, Uprava carina izdaje Obavezujuće infomacije o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi, koje se daje u pisanom obliku, ima snagu rješenja donijetog u upravnom postupku.
Obavezujuća informacija o svrstavanju se izdaje na osnovu pismenog zahteva zainteresovanog lica, pri čemu isti se:

• Podnosi se na Obrascu iz Priloga 1 koji je sastavni dio Uredbe za sprovođenje carinskog zakona a koja se može preuzeti ovdje
• Smatra potpunim i urednim samo ako sadrži sve podatke predviđene čl. 6 stav 3) tačka 1 - 10 Uredbe za sprovođenje carinskog zakona
• Može se odnositi samo na jednu vrstu robe

U zavisnosti od robe, ukoliko je to potrebno, uz zahtev se prilažu proizvođački sertifikati (original i prevod), tehnička dokumentacija, prospekti fotografije, uzorci ili druge isprave koje su na raspolaganju, i koje sadrže podatke neophodne za donošenje odluke o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi.

Ukoliko Uprava carina utvrdi da zahtev nije potpun, jer ne sadrži sve podatke koji su potrebni za izdavanje Obavezujuće informacije o svrstavanju, može od podnosioca zahteva zatražiti da dostavi podatke koji nedostaju.

Rok za izdavanje Obavezujuće informacije o svrstavanju počinje da teče od trenutka kada Uprava carina raspolaže svim potrebnim podacima za izdavanje.

Ukoliko Obavezujuću informaciju o svrstavanju nije bilo moguće izdati u roku od tri meseca od dana prihvatanja urednog zahteva, Uprava carina obaveštava podnosioca zahteva o razlozima kašnjenja i određuje rok u kome smatra da će ga izdati.

Obavezujuća informacija o svrstavanju izdaje na obrascu, koji se nalazi u Prilogu 1 odnosno prilogu 2 ove Uredbe, važi tri godine od dana izdavanja.

Spisak roba za koju su izdata OIT možete pogledati ovdje


Kontakt: Odsjek za Carinsku tarifu i TARICG
Sektor za carinsko-pravne poslove